fashion img

Careers

Join With Us

 • img

  พนักงานซูเปอร์มาร์เก็ต (จัดเรียงสินค้า)

  จำนวน 5 อัตรา

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน
  - สามารถทำงานเป็นกะได้ (08.30-17.30 น. /11.30 – 20.30 น.)
  - ระดับการศึกษา ปวช. / ม.6 หรือเทียบเท่า
  - อายุ 20 ปีขึ้นไป (ชาย / หญิง)
  - มีความซื่อสัตย์/ขยัน รักในงานบริการ

  View More
 • img

  พนักงานแคชเชียร์

  จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน
  - สามารถทำงานเป็นกะได้ (08.30-17.30 น. /11.30 – 20.30 น.)
  - ระดับการศึกษา ปวช. / ม.6 หรือเทียบเท่า
  - อายุ 20 ปีขึ้นไป (ชาย / หญิง)
  - มีความซื่อสัตย์/ขยัน รักในงานบริการ

  View More
  • img

   พนักงานขายแผนกดีพาร์ท

   จำนวน 3 อัตรา

   คุณสมบัติผู้สมัครงาน
   - สามารถทำงานเป็นกะได้ (08.30-17.30 น. /11.30 – 20.30 น.)
   - ระดับการศึกษา ปวช. / ม.6 หรือเทียบเท่า
   - อายุ 20 ปีขึ้นไป (ชาย / หญิง)
   - มีความซื่อสัตย์/ขยัน รักในงานบริการ

   View More
   • img

    แม่บ้าน

    จำนวน 5 อัตรา

    คุณสมบัติผู้สมัครงาน
    - สามารถทำงานเป็นกะได้ (08.30-17.30 น. /11.30 – 20.30 น.)
    - ไม่จำกัดวุฒิ
    - อายุ 20 ปีขึ้นไป (ชาย / หญิง)
    - มีความซื่อสัตย์/ขยัน รักในงานบริการ

    View More
 • img

  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

  จำนวน 5 อัตรา

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน
  - สามารถทำงานเป็นกะได้ (08.30-17.30 น. /11.30 – 20.30 น.)
  - ไม่จำกัดวุฒิ
  - อายุ 20 ปีขึ้นไป (ชาย / หญิง)
  - มีความซื่อสัตย์/ขยัน รักในงานบริการ

  View More