โปรโมชั่น  |  พิเศษ  |  ประจำเดือน  |  นม

Dumex Dugro 600กรัม

พิเศษ 202.- (ปกติ 252 บาท)

Dumex Dugro 1800กรัม

พิเศษ 569.- (ปกติ 706 บาท)

Dumex Dugro 3000กรัม

พิเศษ 725.- (ปกติ 899 บาท)

Dumex Dugro 600กรัม

พิเศษ 163.- (ปกติ 204 บาท)

Dumex Dugro 1800กรัม

พิเศษ 464.- (ปกติ 580 บาท)

ฟรีเมื่อซื้อนมผง เอส-26 โกลด์ โปรเกรส

เมื่อซื้อครบ 3900 บาท

ฟรีเมื่อซื้อนม เอส-26 โกลด์ โปรเกรส ยูเอชที

เมื่อซื้อครบ 999 บาท

ฟรีเมื่อซื้อนมผง ดูเม็กซ์ ดูโกร หรือ ดูโกร อีแซดแคร์ หรือ ดูโกร ซอย สูตร 3,4

เมื่อซื้อครบ 1499 บาท

ฟรีเมื่อซื้อนมผงไฮคิว 1,3 พลัส พรีไบโอโพรเทก

เมื่อซื้อครบ 2100 บาท

ฟรีเมื่อซื้อนมผงไฮคิว 1,3 พลัส ซูเปอร์โกลด์ ซินไบโอโพรเทก

เมื่อซื้อครบ 3900 บาท

ฟรีเมื่อซื้อนมยูเอชที ไฮคิว 1,3 พลัส พรีไบโอโพรเทก

เมื่อซื้อครบ 1699 บาท

ฟรีเมื่อซื้อ นมผง ดูเม็กซ์ ดูโกร หรือ ดูโกร อีแซดแคร์ หรือ ดูโกร ซอย สูตร 3, 4

เมื่อซื้อครบ 1499 บาท

ฟรีเมื่อซื้อ ดูมิลค์ สูตร 3 และ 4 ขนาด 550กรัม 2ถุง

เมื่อซื้อครบ 2 ถุง

ฟรีเมื่อซื้อนมผง ดูเม็กซ์ ดูโกร หรือ ดูโกร อีแซดแคร์ หรือ ดูโกร ซอย สูตร 3,4

เมื่อซื้อครบ 1499 บาท